Termeni si Conditii

DISPOZIȚII GENERALE

I.Prezentare

    Pavilionul Artiștilor reprezintă o platformă de promovare a culturii, a valorilor autentice , a educației solide cu dezvoltare durabilă susținută de o entitate culturală numită Asociația Pavilionul Artiștilor cu sediul social în localitatea Brașov, str.Jepilor, nr.6A,bl.A6A, sc.A,ap.9, județul Brașov, România, CIF: 43422599.

II. Care este scopul site-ului

Site-ul Pavilionul Artiștilor dorește să aducă în atenția publicului iubitor de artă, rafinament și frumos, artiști, muzicieni clasici, profesioniști de renume, studenți sau absolvenți care s-au dedicat trup și suflet unui ideal artistic ce poartă amprenta excelenței. Site-ul dorește promovarea protagoniștilor prin organizarea de evenimente artistice în vederea asigurării informării evenimentelor.

 

III.Termeni și condiții generale

1.Termeni și Condiții Generale (în continuare TCG) se aplică cu privire la site-ul www.pavilionulartistilor.ro / www.pavilionulartistilor.com, apartinând Asociației Pavilionul Artiștilor și conțin termenii si conditiile pe care fiecare vizitator al site-ului se obligă să le respecte.

2. Vizitatorul declară că a citit, a luat la cunoștință, a înțeles și se obligă să respecte TCG care include totodată și Politica de confidențialitate și Politica de Cookies.

3. Termenii și Condițiile Generale sunt valabile pe perioadă nedeterminată. Vizitatorii convin că Asociația Paviliounl Artiștilor (APA) are dreptul de a modifica unilateral prezentele TCG, fără notificare prealabilă către aceștia.

Dacă TCG se modifică, respectivele modificări produc efecte imediat după publicarea pe site-ul APA.  APA precizează că TCG pot fi modificate oricand.

4. APA recomandă Participanților să monitorizeze eventualele modificări ale prezentelor TCG.

DEFINIȚII

 1. Pe parcursul folosirii lor în prezentul document, termenii definiți au semnificația convenită în această secțiune, cu excepția cazului în care sunt altfel definiți în cuprinsul prezentului document
 2. APA reprezintă abrevierea Asociația Pavilionul Artiștilor.

3. TCG reprezintă abrevierea Termeni și Condiții Generale ce guvernează întreaga desfășurare a evenimentelor organizate de APA disponibile pe site-ul APA.

4. Bilet: un certificat emis în orice formă (pe suport hârtie sau în formă electronică), bilet de o zi, abonament sau invitație prin care se atestă dreptul de a participa la evenimentele organizate de Asociația Pavilionul Artiștilor.

 Biletele sunt nenominale sau nominale și au un număr unic de identificare (sau QR code sau altă formă de identificare). Prin achiziționarea Biletelor, cumpărătorii se obligă să respecte aceste Termeni și Condiții Generale, procedurile de înregistrare a Biletelor achiziționate și, în general, orice alte reguli de conduită care îi sunt aduse la cunoștință prin diverse mijloace, inclusiv direct prin intermediul Site-ului.

5. Cumpărătorul Biletului: persoana care cumpăra Biletul la evenimentele organizate de APA.

6. Vizitatorul site-ului: persoana care acceseaza, navigheaza, utilizeaza site-ul deținut de APA.

7. Site : website-ul deținut de APA respectiv : pavilionulartistilor.ro sau www.pavilionulartistilor.com

IV.DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Definiție : Proprietatea intelectuală desemnează ansamblul drepturilor exclusive acordate asupra creațiilor intelectuale. Aceasta se împarte în două ramuri: proprietatea industrială, care cuprinde invențiile , mărcile, logo-urile, desenele și modelele industriale și denumirile de origine, pe de o parte și drepturile de autor, care vizează operele artistice și literare pe de altă parte. De la intrarea în vigoare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) în 2009, UE are o competență explicită în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.

 1. Tot ceea ce este postat pe Site, cum ar fi, însă fără a se limita la, imagini, texte, elemente de grafică, simboluri,logo-uri, baze de date etc. este proprietatea APA și/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia. Toate acestea cad sub incidența legislației în materie de proprietate intelectuală.
 2. Vizitatorii și Terții nu pot utiliza, copia, distribui, publica sau incorpora în alte documente sau materiale astfel de marcaje/informații sub nici o formă în scopul obținerii de venituri sau nici un alt scop, fără permisiunea prealabilă scrisă și expresă a APA și/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia.
 1. Imaginile, logo-urile, textele Partenerilor Contractuali ai APA aparțin acestora şi sunt reproduse pe Site cu acordul lor.

 

APA deține toate drepturile asupra site-urilor : www.pavilionulartistilor.ro / www.pavilionulartistilor.com   așadar orice formă de plagiat este interzisa.

V.RELAȚIE JURIDICĂ

 Prezentele TCG se vor aplica:

 1. Vizitatorilor SITE-ULUI sau Cumpărătorilor Biletelor la oricare din Evenimentele organizate de APA.
 2.  Prezentele TCG prezintă și obligațiile ce decurg din accesarea site-ului și relațiile care se stabilesc între APA și vizitatorii site-ului, aceștia din urmă fiind obligați să le respecte.
 3.  Atât prin cumpărarea de bilet, cât și prin accesarea site-ului, vizitatorii acceptă și sunt

de acord cu condițiile APA de a respecta informațiile aduse la cunoștință de TCG .

4. Prin cumpărarea unui Bilet valid fiecare persoană își asigură dreptul de a participa

la evenimentele organizate de APA cu obligația de a-și cunoaște drepturile și obligațiile din cadrul acestuia.

VI.TIPURI DE BILETE

 1. Participarea la concerte se face utilizând unul din următoarele tipuri de Bilete:

-format electronic. (e-ticket, cod QR sau orice altă formă de identificare electronică)

-format hard pe suport hârtie, bilet imprimat.

-invitație

-abonament

2.  Un Bilet asigură accesul unei singure persoane la evenimentul organizat de APA.

3. Este strict interzis să vindeți sau să cumpărați invitații.

4.  Este strict interzisă transmiterea sau postarea seriilor unice ale biletelor și/sau abonamentelor pe rețele de socializare sau alte website-uri de acest fel (ex. Facebook, Instagram, Twitter, OLX etc.).

VII.TIPURI DE INVITAȚII

 1. Invitații standard – garantează persoanei accesul în cadrul evenimentului in perimetrul desemnat de APA pentru toată perioada desfășurării acestuia.
 2. Invitații VIP – garantează persoanei accesul în cadrul primelor 3 rânduri sau în loje în sala de concert.

Fiecare locație a evenimentelor organizate de APA dispune de o capacitate limitată iar accesul poate fi temporar restricționat pentru a răspunde normelor de siguranță în vigoare așadar dispunerea locurilor va fi întocmită de APA.

VIII.Drepturi APA

 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista artiștilor participanți la evenimentul organizat de APA atât anterior cât și pe întreaga durată a evenimentului APA.

2. Organizatorul își rezervă dreptul ca în momentul sesizării unei divergențe să ia măsurile optime de rezolvare a litigiului chiar dacă asta reprezintă excluderea unui membru participant atât artist cât și participant din public.

3. IMPORTANT ! Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitațiilor, precum și vânzarea la suprapreț a Biletelor și/sau abonamentelor. Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la căile legale pentru sancționarea celor care vor fi identificați că desfășoară astfel de activități, cât și de a anula Biletele sau abonamentelor respective.

4. Nerespectarea acestor prevederi va atrage anularea invitațiilor comercializate și interzicerea accesului în sala de spectacol a persoanelor responsabile.

5. Din respect pentru artiștii implicați, cumpărătorii biletului care întârzie la evenimentul organizat de APA nu vor mai fi primiți în sala de concert iar suma achitării biletului nu le va fi restituită.

 

 

VIII.PARTENERI CONTRACTUALI

 1. Biletele nu sunt vândute direct către Participanții evenimentelor de către APA, așadar plata acestora nu va fi procesată direct de APA. Biletul prin care se autorizează participarea la eveniment este vândut Cumpărătorului de platforma de procesare plăți online vizibilă pe site sau de alți Parteneri Contractuali sau dealeri autorizați (astfel cum este cesionat acest drept de APA). Toate Plățile se fac prin Partenerii Contractuali. Organizatorul garantează doar valabilitatea Biletelor vândute prin rețelele acestor Parteneri Contractuali.

1.1 Biletele cumpărate online (eTicket-urile) vă sunt trimise ca PDF atașat într-un e-mail pe care fiecare Participant are obligația să îl imprime și să îl aducă cu el la eveniment, sau să prezinte biletul în format electronic (pe telefon, tableta sau alte dispozitive electronice care permit acest lucru) la efectuarea check-in-ului on site.

1.2 Majoritatea persoanelor primesc bilete PDF în termen de 3-5 minute după ce plata este finalizată cu succes. Dacă biletul dvs. nu a ajuns prin e-mail după 24 de ore de la plasarea comenzii aveți obligația să contactați platforma de la care ați achiziționat biletul și să soluționați această problemă în maxim 10 zile de la achiziționarea biletului, dar cel târziu cu o zi înainte de începerea evenimentului organizat de APA.

1.3 APA nu este răspunzătoare în nicio măsură pentru acest gen de situații, iar in lipsa unui bilet valid, nu va putea fi permis accesul în cadrul evenimentelor organizate de APA.

1.4 Banii de pe Bilete achiziționate pentru evenimente nu se returnează, achiziționarea de bilete la spectacole fiind exceptată de la aplicarea dreptului de retragere reglementat de OUG 34/2014, în conformitate cu art.16 lit I) din acest act normativ.

1.5 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau furtul Biletului și/sau abonamentului. Organizatorul nu are obligația restituirii sumei de bani sau înlocuirii Biletului și/sau abonamentului în cazul pierderii sau furtului Biletului și/sau abonamentului

IX. ÎNREGISTRĂRILE REALIZATE ÎN CADRUL EVENIMENTELOR ORGANIZATE DE APA

 1. Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului eveniment organizat de APA și poate utiliza imaginile foto și video, efectuate atât de propriul personal, cât și de participanții autorizați în diverse materiale realizate cu ocazia promovării evenimentelor organizate de APA.

2. Vizitatorii iau notă de faptul că APA, Partenerii Contractuali autorizați de APA, asociații săi, membrii presei, alți Vizitatori și alți Terți pot realiza înregistrări audio și de imagini ale evenimentelor organizate de APA, sub formă contractuală.

3. Prin urmare, toți Vizitatorii, în virtutea participării lor la Eveniment, acordă Organizatorului permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor.

Persoana autorizată care face înregistrările conform regulilor sus-menționate va obține drepturi de folosință transferabile și exclusive care sunt nerestricționate ca timp, amplasare geografică și formă de utilizare cu privire la înregistrările Vizitatorilor, orice prezentare a respectivelor imagini trebuind să fie însă în legătură cu Evenimentul.

4 APA și persoanele autorizate de APA au dreptul nerestricționat,de a utiliza (în special în scopul promovării Evenimentului), de a copia, de a publica, de a difuza public și distribui astfel de înregistrări ale Vizitatorilor, fără a fi necesar să îi plătească pe Vizitatori pentru aceasta.

 1. Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că APA poate înregistra Evenimentul, concertele și programele, poate copia înregistrările și le poate distribui prin mijloace purtătoare de imagine, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod și poate face acest lucru în mod repetat, inclusiv prin informarea publicului cu privire la Eveniment, concerte și programe, prin mijloace de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace (de ex. prin YouTube, Facebook, Twitter etc.), astfel încât membrii publicului să poată alege individual locul și ora de acces.

6 . Vizitatorii nu au dreptul, în limitele prevederilor legale, să ridice pretenții împotriva APA în legătură cu înregistrările și publicarea lor conform celor prevăzute mai sus.

 1. Vizitatorii au dreptul să realizeze înregistrări audio și de imagini în cadrul Evenimentului, dar numai cu ajutorul unui instrument de înregistrare a sunetelor și imaginilor încorporat într-un dispozitiv de telecomunicații utilizat doar în scop personal (de exemplu un telefon mobil sau o tabletă) sau cu un alt echipament neprofesional. Înregistrarea fiind folosită doar în scop personal fără drept de distribuire.
 2. Vizitatorii nu pot, fără acordul prealabil al APA, să vândă, să utilizeze în schimbul unui preț sau să utilizeze gratuit în scopuri comerciale, înregistrările, interpretările, imaginea și/sau vocea pe care le-au făcut, să identifice Vizitatorii care figurează în înregistrările respective fără acordul APA, sau să încalce drepturile personale ale celorlalți Vizitatori.
 3. APA, în mod expres, nu răspunde pentru încălcarea regulilor sus-menționate de către Vizitatori.
 4. Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili zone/locații cu fotografierea/filmatul interzise.

În caz de nerespectare, Organizatorul are dreptul de a confisca aparatul foto / video până la sfârșitul Evenimentului și de a șterge respectivele înregistrări.

 1. În cadrul Evenimentului, Organizatorul poate efectua modificări ale programului (artistic,organizatoric, etc.) în mod unilateral, în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs.
 1. APA își rezervă dreptul de a modifica, restructura și dezvolta ulterior Evenimentul,Serviciile și Produsele oferite în cadrul Evenimentului, la alegerea sa, în funcție de necesități. Vizitatorii nu au dreptul să ridice pretenții împotriva APA cu privire la respectivele modificări, restructurări sau dezvoltări ulterioare.

13, Prin urmare, APA nu va garanta Vizitatorului disponibilitatea, conținutul, calitatea și cantitatea programelor și Serviciilor (cum ar fi evoluția unui anumit artist, faptul că evoluția unui anumit artist se va ridica la înălțimea așteptărilor Vizitatorului, sau oportunitatea de a participa la un anumit program artistic și/sau la o anumită locație). Aceste elemente pot prinde contur în funcție de caracteristicile speciale ale locației, de situațiile extraordinare intervenite și de echipamentele prezente în cadrul lor (cum ar fi numărul de locuri al unei anumite locații).

14, Cu toate acestea, APA va depune toate eforturile pentru a oferi programele și Serviciile comunicate în prealabil și, dacă oferirea acestora devine imposibilă, pentru a înlocui programul anulat sau Serviciul comunicat în prealabil cu un alt program sau Serviciu.

15, APA nu are obligația să anuleze Evenimentul în caz de vreme nefavorabilă, însă, în cazul în care autoritățile solicită suspendarea sau închiderea Evenimentului de către APA, Evenimentul sau o parte a acestuia vor fi anulate/suspendate, iar APA nu poate fi ținut răspunzător pentru evenimentieri sau alte terțe părți pentru închiderea/suspendarea acestuia.

X. FURNIZAREA DE INFORMAȚII/ TENTATIVE DE FRAUDĂ

 1. Pentru a utiliza Site-ul, utilizatorii Site-ului sunt de acord să furnizeze informații reale despre ei, astfel cum sunt acestea specificate în secțiunea de înregistrare ca utilizator și sunt  de acord să furnizeze aceste informații corect și complet.
 1. Orice încercare de a furniza informații false, de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care este postat Site-ul, va fi considerată tentativă de fraudare a sistemelor APA și va duce la blocarea imediată a accesului utilizatorilor Site-ului. De asemenea, APA își rezervă dreptul de a anunța autoritățile competente despre această tentativă.

 

XI. DISPUTE

 1. Orice conflict apărut între APA și clienții săi ca urmare a participării la Eveniment sau a utilizării Site-ului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil soluționarea conflictelor este de competenta instanțelor judecătorești din Brasov.

Legea aplicabilă este legea romana.

 

XII. Forță majoră

 1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
 2. Forța majoră exonerează părțile implicate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul TCG, pe toată perioada în care acesta acționează.
 3. Îndeplinirea TCG va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuvenea părților până la apariția acesteia.
 4. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice set de măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

5.Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentelor TCG fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune/interese.

 1. Nu va reprezenta o încălcare a obligațiilor din TCG de către oricare din părți situația în care executarea obligațiilor este împiedicată de împrejurări de forță majoră care apar după data semnării acesteia de către părți.
 2. APA nu va răspunde pentru penalități în cazul neexecutării evenimentului dacă, și în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligațiilor din prezentele TCG este rezultatul unui eveniment de forță majoră. Cumpărătorul biletului nu va datora penalități pentru plățile cu întârziere sau neplată complet.
 3. Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forță majoră care pot afecta îndeplinirea obligațiilor sale, va notifica imediat celeilalte părți cu privire la natura, durata estimată și efectul probabil al împrejurării de forță majoră. În lipsa unor instrucțiuni scrise contrare ale APA, prestatorul va continua îndeplinirea obligațiilor sale în baza prezentului contract în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil și va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligațiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forță majoră. APA nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucțiunilor în acest sens ale APA.